Od 07.04.2023 do 10.04.2023 bude naša predajňa v Hlohovci z dôvodu veľkonočných sviatkov zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pi 9:00 - 16:00 hod)
0 ks
za € 0,00
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Info a obchodné podmienky »
 3. Obchodné podmienky a GDPR

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu na www.peciem.sk

Predávajúci:

Sweet decor, s.r.o.

Sídlo: Vinohradská 4/C

920 01  Hlohovec

IČO: 46 141 944

DIČ: 2023253980

Bankové spojenie:

ČSOB: 4013589182/7500

 

Obchod má prevádzku (kamennú predajňu) na adrese:

Jesenského 13, 920 01  Hlohovec.

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Sweet decor, s.r.o. so sídlom na ulici Vinohradská 4/C, 920 01 Hlohovec, IČO: 46141944, DIČ: 2023253980, IČ DPH: SK22023253980, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odiel: Sro, vložka číslo: 27407/T, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu peciem.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") prevádzkovanom prostredníctvom systému elektronického obchodu na doméne http://www.peciem.sk (ďalej len "obchod").

1.2 Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná, nezaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.5 Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Sweet decor, s.r.o. určené na nákup prostredníctvom systému elektronického obchodu Internetový obchod www.peciem.sk pre fyzické alebo právnické osoby.

1.6 Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.7 Odberné miesto – Jesenského 13, 920 01 Hlohovec.

1.8 Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656, web.: www.soi.sk

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

  1. 2.1Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí pri fyzickej osobe (nepodnikateľ) obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu (len v rámci územia Slovenskej republiky), telefónne číslo, mailovú adresu, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru; pri fyzickej osobe (podnikateľ) a právnickej osobe názov podnikateľského subjektu (firmy), meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, mailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

   2.2 Odoslaním objednávky kupujúci uzatvár kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.
   2.3 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

2.5 Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

2.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou alebo bločkom z registračnej pokladnice). Tovar je potrebné zaslať na adresu Sweet decor, s.r.o, Vinohradská 4/c, 920 01 Hlohovec, alebo ho doručiť osobne na adresu prevádzky (Sweet decor, Jesenského 13, 92001 Hlohovec. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

2.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a fankčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

2.8 Odstúpenie od zmluvy sa vykonáva doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. (Vzor odstúpenia od zmluvy je možné si stiahnuť kliknutím na link pod článkom o Obchodných podmienkach).

2.9 Odstúpenie od zmluvy môže byť uskutočnené aj elektronickou formou komunikácie. V tomto prípade kupujúci pošle e-mailom vyplnený vzor odstúpenia od zmluvy (vzor je dostupný pod článkom o Obchodných podmienkach) na e-mailovú adresu predávajúceho, t.j. info@peciem.sk

2.10 Predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ.

2.11 Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša iba náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Predávajúci je pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu povinný vrátiť spotrebiteľovi okrem všetkých platieb, ktoré od neho prijal v súvislosti s touto zmluvou aj náklady na dopravu a dodanie tohto tovaru k predávajúcemu. V súvislosti s nákladmi na prepravu nový zákon hovorí, že predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ - See more at: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1267/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/legislativa-e-shopy-2014.xhtml#sthash.Et38zG7w.dpuf
Predávajúci je pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu povinný vrátiť spotrebiteľovi okrem všetkých platieb, ktoré od neho prijal v súvislosti s touto zmluvou aj náklady na dopravu a dodanie tohto tovaru k predávajúcemu. V súvislosti s nákladmi na prepravu nový zákon hovorí, že predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ - See more at: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1267/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/legislativa-e-shopy-2014.xhtml#sthash.Et38zG7w.dpuf


Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

2.12 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo ak výrobca uvedie na trh nové verzie produktov, poprípade aj keď sa výrazným spôsobom zmení nákupná cena tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet alebo adresu v lehote piatich kalendárnych dní.


3. Dodacie podmienky

3.1 Spôsob dodania tovaru sa uskutočnuje prostredníctvom spoločnosti GLS.

3.2 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci. Cena za poštovné a balné je uvedená už pri vystavovaní objednávky. Cena balného a dopravy v rámci územia SR a ČR je:

Malá zásielka do 1kg - Kuriér / Bankový prevod                                    + 3,50 eur

Malá zásielka do 1kg - Kuriér / Dobierka                                               + 5,00 eur

 

Kuriér GLS do 3 kg / Bankový prevod                                                     + 4 eur

Kuriér GLS do 3 kg / Dobierka                                                                + 5,5 eur

Kuriér GLS do 5 kg / Bankový prevod                                                      + 4,50 eur

Kuriér GLS do 5 kg / Dobierka                                                                + 6 eur

Kuriér GLS do 10 kg / Bankový prevod                                                     + 5,00 eur

Kuriér GLS do 10 kg / Dobierka                                                               + 6,5 eur

Kuriér GLS do 20 kg / Bankový prevod                                                      + 7 eur

Kuriér GLS do 20 kg / Dobierka                                                                + 8,5 eur

Kuriér GLS do 30 kg / Bankový prevod                                                      + 9 eur

Kuriér GLS do 30 kg / Dobierka                                                                + 10,50 eur

Kuriér GLS nad 30 kg / Bankový prevod                                                    + 14,00 eur

Kuriér GLS nad 30 kg / Dobierka                                                              + 15,50 eur


GLS ČR do 3 kg / Online platba kartou                                                        + 6 eur

GLS ČR do 5 kg / Online platba kartou                                                        + 7 eur

GLS ČR do 10 kg / Online platba kartou                                                        + 8 eur

GLS ČR do 20 kg / Online platba kartou                                                        + 9 eur

GLS ČR do 30 kg / Online platba kartou                                                        + 10 eur

GLS ČR nad 30 kg / Online platba kartou                                                        + 15 eur


Osobný odber na prevádzke spoločnosti Sweet decor  (Jesenského 13, Hlohovec)    +0,00 eur

Kuriér GLS ZDARMA (Nad 70€)                                                                         +0,00 eur

Kuriér GLS ČR ZDARMA (Nad 100€)                                                                  + 0,00 eur


 • DOBIERKA – predávajúci odošle tovar s faktúrou kupujúcemu, pričom kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim.
 • BANKOVÝ PREVOD (PLATBA VOPRED) – pri platbe vopred (prevodom na účet predávajúcieho) predávajúci vystaví a odošle kupujúcemu zálohovú faktúru na jeho e-mailovú adresu. Splatnosť zálohovej faktúry je do 3 dní odo dňa vystavenia. Po pripísaní sumy uvedenej v zálohovej faktúre na účet predávajúceho, odošle predávajúci tovar spolu s faktúrou kupujúcemu na základe dodacích podmienok. Predajca nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu oneskorenia úhrady zálohovej faktúry predávajúcim. Predajca bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 4 kalendárne dni odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Ako variabilný symbol kupujúci uvedie pri prevode platby na účet predávajúceho číslo faktúry.
 • MALÁ ZÁSIELKA DO 1kg - KURIÉR - V prípade ak objednaný tovar nepresiahne hmotnosť 1kg, využite túto možnosť
 • Kuriér GLS ZDARMA ( NAD 70€ ) - Poštovné zdarma platí výlučne pre nákup, ktorého hmotnosť nepresiahne 10 kg a zároveň bude hodnota objednávky nad 70 eur s DPH (Slovensko) a nad 100 eur s DPH (Česká republika). Objednávky nad 10 kg budú poslané podľa štandardného cenníka spoločnosti Sweet decor, s.r.o.
 • V prípade OSOBNÉHO ODBERU bude kupujúcemu objednaný tovar uschovaný na prevádzke po dobu dvoch dní odo dňa objednávky. Po tejto lehote, ak si kupujúci tovar neprevezme, bude tovar vrátený späť do obehu.
 • ONLINE PLATBA KARTOU - Akonáhle skontrolujeme dostupnosť tovaru, pošleme na Vami zadaný mail platobný odkaz. Po kliknutí na odkaz si môžete Vašu objednávku pohodlne uhradiť online kartovým prevodom.

3.4 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne od 2 až 10 pracovných dní (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny od 2 až 10 pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho).

3.5 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

3.6 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

3.7 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

3.8 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

 

4. Spôsob platby

4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke www.peciem.sk sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH. Sme platcami DPH.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:
-  bezhotovostne (zálohová faktúra), to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári, poprípade online platobnou kartou
-  platbou v hotovosti

– dobierka alebo osobne na prevádzke spoločnosti Sweet decor, s.r.o. (Jesenského 13, 920 01 Hlohovec)

4.3. Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred a to do troch (3) pracovných dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo faktúry.

4.4 Predajca si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácií alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok.

4.5 Predajca sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za ceny platné v čase potvrdenia objednávky.

4.6 Predávajúci podľa zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. garantuje platnosť ceny v čase uskutočnenia objednávky.

4.7 Registrovaný užívateľ internetového obchodu www.peciem.sk má oproti neregistrovanému užívateľovi nárok na zľavu 5 percent z celkového nákupu na eshope www.peciem.sk.


5. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

5.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.

5.2 Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.3 V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

5.4 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 pracovných dníod dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

5.5 Prevádzkovateľ Sweet decor, s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

5.6 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

5.7 Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, ktorý je možné stiahnuť pod týmto článkom o Obchodných podmienkach, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

5.8 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.9 Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

5.10 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

5.11 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop

 1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území Slovenskej republiky. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

 2. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

 3. Orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

 1. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj prostredníctvom nasledujúceho formulára: Návrh na začatie ARS

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€. Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: info@peciem.sk


6. Ochrana osobných údajov (ochrana súkromia)

Ochrana osobných údajov e-shope www.peciem.sk

 1. Spoločnosť Sweet decor, s.r.o, so sídlom Vinohradská 4/c, 92001 Hlohovec, Slovensko; IČO 46141944; zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave; oddiel S.r.o., vložka 27407/T (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou Sweet decor, s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, IČO: 05208777, Česká republika
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovec, Lieskovská cesta 13, IČO: 36 624 942, Slovenská Republika,
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, IČO 36 631 124, Slovenská republika,
  • Eko-Profit SK, s.r.o., so sídlom 879 Leopoldov, Hurbanova 176//62, IČO 46 654 879, SR
  • Global Payments Europe so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice 100 00 Praha 10, IČO: 27088936, Czech Republic
  • Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@peciem.sk

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.peciem.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Ochrna osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu:

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Sweet decor, s.r.o, so sídlom Vinohradská 4/c, 92001 Hlohovec, Slovensko; IČO 46141944; zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave; oddiel S.r.o., vložka 27407/T (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • emailovú adresu
  • telefónne číslo
  • fakturačnú adresu
  • dodaciu adresu
  • históriu objednávok
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

  • zriadenie a administrácia užívateľského účtu
  • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:

  • zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu
  • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovec, Lieskovská cesta 13, IČO: 36 624 942, Slovenská Republika
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, IČO 36 631 124, Slovenská republika,
  • Eko-Profit SK, s.r.o., so sídlom 879 Leopoldov, Hurbanova 176//62, IČO 46 654 879
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov
  • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
  • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
  • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
  • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
  • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

7. Záverečné a prechodné ustanovenia

7.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

7.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

7.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

7.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7.6 Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ nadobúdajú platnosť a účinnosť 8.februára 2020.

STIAHNITE SI (po kliknutí na text):

VZOR Reklamačného formulára

VZOR Odstupenie od kupnej zmluvy

PDF súbor - Zákon o ochrane spotrebiteľa

 

Prevádzkovateľ

Sweet decor, s.r.o

Vinohradská 4/c

920 01 Hlohovec

IČO: 46 141 944

DIČ: 2023253980

IČDPH: SK2023253980

Kde nás nájdete

Cukrárske potreby Hlohovec

Jesenského 13, 920 01

Ut-Pi: 9:00 - 12:00 a 13:00 do 16:00 hod

Sobota: 9:00 do 12:00 hod

 

Napíšte nám
Cukrárske potreby Hlohovec
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk